Hrvatski
English


Matični podaci

 

 
O programu
Licenca
Instalacija
Matični podaci
Fiksni unos
Knjiženje
Transakcije
Svi unosi
Izv. po vrstama
Pretraga
Arhiva

 
Korištenje programa

Nakon uspješne instalacije programa, može se početi sa korištenjem programa.
Prvo je potrebno podesiti matične podatke, račune, valute, kategorije isplata i uplata. Bez podešenih matičnih podataka, program neće dozvoliti knjiženje uplata/isplata.

Unos i izmjena valute

Na slici 1. je sučelje koje prikazuje izgled unosa valute. Možemo odabrati zadanu valutu, tj.valuta koja će biti postavljena kod unosa uplata ili isplata.
Ispod forme za unos nalazi se tabela sa pregledom upisanih valuta i opcijom izmjene naziva ili brisanja valute.

Slika 1.

Unos i izmjena računa

Slika 2 prikazuje sučelje za unos i izmjenu računa. Jedan račun minimalno mora biti postavljen a nema ograničenja u broju računa. Jedan račun može biti zadan i biti će prvi ponuđen kod unosa isplata ili uplata.
Ispod forme za upis, nalazi se tabela sa pregledom upisanih računa i opcijama za izmjenu ili brisanje računa.
Ako je račun već korišten u knjiženju uplata ili isplata, brisanje neće biti dozvoljeno.

Slika 2.

Unos i izmjena vrsta prihoda i rashoda

Slika 3 prikazuje sučelje za unos i izmjenu kategorija ili vrsta uplata i isplata. Mora biti postavljena najmanje jedna vrsta prihoda i jedna vrsta rashoda.
Ispod forme za upis, nalazi se tabela sa pregledom upisanih kategorija i opcijama za izmjenu ili brisanje kategorije.
Ako je vrsta prihoda ili rashoda već korištena u knjiženju uplata ili isplata, brisanje neće biti dozvoljeno.

Slika 3.