Hrvatski
English


O programu

 

 
O programu
Licenca
Instalacija
Matični podaci
Fiksni unos
Knjiženje
Transakcije
Svi unosi
Izv. po vrstama
Pretraga
Arhiva

 
O programu

Program za vođenje prihoda i troškova.
Namjera je da program bude pregledan i jednostavan za korištenje. Ne koristi se pravo dvojno knjigovodstvo, iako bi se moglo prilagoditi za takvu potrebu.

Program ima slijedeće funkcionalnosti:

LICENCA

    Program je otvorenog koda (Open Source) sa licencom GPL v2. To znači da je slobodan za korištenje za osobne ili komercijalne svrhe.
Program se koristi "kakav jest" i autor se ograđuje od svake odgovornosti za eventualnu štetu ili probleme nastalim korištenjem programa.
Korisnik programa instalacijom i korištenjem privhaća odredbe licence čiji puni tekst se nalazi ovdje

Razvoj i održavanje programa vodi Istra-Data.

INSTALACIJA

    Posljednja verzija programa dostupna je ovdje: https://github.com/franko108/Home-Booking/zipball/master

Program radi na kombinaciji PHP/MySQL.

Programski zahtjevi

Linux instalacija

Ukratko:
- Podesiti lamp (linux, apache, mysql i php)
- Raspakirati sadžaj programa u web root
- Pokrenuti instalaciju u browseru naredbom: http://localhost/Home-Booking/install/install.php
   pratiti upute za instalaciju, biti ce postavljena baza podataka i konfiguracijske datoteke.

Detaljniji opis kao i rješavanje eventualnih problema je ovdje

Windows instalacija

Može se instalirati wamp server koji ima podešen i konfiguriran apache, PHP i MySQL za windows.
Download wamp servera je ovdje
Wamp server treba biti pokrenut nakon instalacije, ikona treba izgledati kao na slici:

Provjeriti da li je uključen rewrite modul. Klik na ikonu sa slike -> Apache -> Apache modules -> rewrite_module treba biti označen kao na slici:

Restart Apache servera: klik na wamp ikonu -> Restart All services

  - Nakon instalacije wamp servera, raspakirati program u web root: C:\wamp\www
 - Pokrenuti instalaciju u browseru sa http://localhost/Home-Booking/install/install.php kao na slici

Napomena: ne kopirati ovaj link u google! Ništa nećete naštetiti, ali niti postići.
 - Odgovoriti na nekoliko pitanja tokom instalacije

Instalacija na javnom serveru

Program je moguće koristiti na nekom dijeljenom serveru, ako vam tako odgovara.
Instalira se na sličan način:
- Raspakirati sadržaj programa u direktorij, tipično public_html ili www
- U control panelu stvoriti bazu podataka i korisnika baze koji će imati sva prava nad bazom podataka.
- Pokrenuti instalaciju u browseru, (url bio bi sličan ovome: http://mojadomena.com/home-booking/install/install.php. Odgovoriti na postavljena pitanja, tj. upisati odgovarajuće podatke o bazi podataka, vlasniku baze podataka kojeg smo stvorili, url aplikacije bi u tom slučaju bio slican ovome: http://mojadomena.com/home-booking/

Naravno, za očekivati je da u takvom okruženju zaštitite pristup podataka autentikacijom koja se može podesiti na Apache serveru.

Credits

Korišteni su slijedeći programi, platforme i biblioteke: